Vissza

Összehasonlított termékek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Kedves Felhasználó!
Személyes adatainak védelme kiemelkedő fontossággal bír számunkra. Kérjük, tekintse át az alábbi adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy rövid és közérthető tájékoztatást kapjon arról, hogy az INSPORTLINE személyes adatait miként gyűjti és kezeli. 

SZEMÉLYES ADATOK
 1. A hírlevélszolgáltatás igénybevétele során gyűjtött adatok
  1. e-mail cím
   1. az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
   2. az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása
A hírlevélszolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat az INSPORTLINE a regisztráció törlésééig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.
A hírlevélszolgáltatás igénybevétele érdekében az e-mail címet a Felhasználó köteles megadni, annak megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevélszolgáltatás nem vehető igénybe.
 1. A weboldalon történő regisztráció és a vásárlás során gyűjtött adatok
  1. név
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   
   2. az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére, a Felhasználó azonosítása, illetve a Webshopban történő rendelés esetén a termék címzettjének meghatározása
  2.  e-mail cím
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   
   2. az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrációs fiókjának kezelése; a Felhasználóval való kapcsolattartás a Webshopban történő rendelés esetén
  3. telefonszám
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   
   2. az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le  
  4. cím
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   
   2. az adatkezelés célja: a termék szállítási címének meghatározása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le
  5. számlázi cím
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   
   2. az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a kiállítandó számla tartalmának megállapítása.
  6. szállítási cím
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   
   2. az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a termék szállítási címének megállapítása, amennyiben az eltér a Felhasználó címétől.
A regisztráció során megadott adatokat az INSPORTLINE a regisztráció törlésééig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatokat az INSPORTLINE a rendelés teljesítésétől számított öt évig (a Polgári Törvénykönyv által megállapított elévülési időig) kezeli. Amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést adott le, a rendelés vonatkozásában kiállított számlát az INSPORTLINE a számviteli jogszabályok értelmében nyolc évig köteles megőrizni.
A regisztráció során a fenti adatokat a Felhasználó köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók létrehozása, illetve a Webshopból történő rendelés nem lehetséges.
 1. Garanciális ügyintézéssel és panasz benyújtásával kapcsolatos adatkezelés
  1. név
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása az INSPORTLINE kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   2. az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, illetve az ügyintés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  2.  e-mail cím
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása az INSPORTLINE kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  3. telefonszám
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása az INSPORTLINE kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  4. cím
   1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása az INSPORTLINE kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval.
A fenti adatokat az INSPORTLINE a fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében öt évig köteles megőrizni. A név, e-mail cím és telefonszám megadása nélkül a weboldalon történő ügyintézés és panaszbejelentés nem valósulhat meg.

COOKIE-K

Tájékoztatjuk, hogy a www.insportline.hu weboldalon cookie-kat használunk. A weboldalon használt cookie-k az alábbiak:

Nélkülözhetetlen cookie-k

Azért van szükségünk rájuk, hogy weboldalunk biztonságosan működjön, ezenkívül elengedhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, funkcióinak igénybevételéhez, és annak rögzítéséhez, hogy a Felhasználó az eszközén milyen beállításokat részesít előnyben a cookie-k használatával kapcsolatban. E cookie-k nélkül bizonyos funkciók nem lennének elérhetők, így a Felhasználó nem tudná igénybe venni a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.   

Funkcionális cookie-k

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik a Felhasználó által választott beállítások rögzítését.

Analitikai cookie-k

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, amelyek a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak.

A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érheti el:
Google Chrome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge böngésző:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Internet Explorer böngésző:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox böngésző:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Opera böngésző:
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

A Felhasználó jogai
Az INSPORTLINE általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult:
 1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
 2. személyes adatainak helyesbítését kérni;
 3. személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
 4. korlátozását kérni adatainak kezelésének;
 5. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 6. gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

Az INSPORTLINE általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult továbbá: 
 
 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;
 2. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;
 3. jogainak megsértése esetén kártérítést igényelni.
A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá azon adatok körét, amelyet az INSPORTLINE a szerződés teljesítése céljából kezel, illetve azokat az adatokat, amelyeket az INSPORTLINE a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles megőrizni  

Az INSPORTLINE által alkalmazott technikai és szervezeti biztonsági intézkedések

Az INSPORTLINE gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket az INSPORTLINE rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az INSPORTLINE minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben az INSPORTLINE külön is kéri az Felhasználó együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az INSPORTLINE azokat hathavonta felülvizsgálja.

Kuponok és kedvezmények
Az inSPORTline weboldala kedvezményre jogosító kuponokat kínál az új vásárlóknak. Ezen kuponok automatikusan kerülnek kiküldésre, amennyiben a vásárló feliratkozik hírlevelünkre és elfogadja ezirányú kérelmünket. A regisztrációhoz emailcím szükséges. A hírlevélküldésrőla későbbiekben bármikor leiratkozhat a vásárló, s ezzel az emailcíme törlésre kerül adatbázisunkból. A gyűjtött emailcímek felhasználása csakis a saját hírlevélküldésre korlátozódik.  A kiküldött kuponok az első vásrlással érvényesíthetőek, amennyiben ezt nem szabályozza az egyes meghirdetett akciók egyedi szabályzata.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az INSPORTLINE mint adatkezelő elérhetősége
INSPORTLINE HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2500 Esztergom, Magyary László u.2. J.ép.2.   
Telefonszáma:06 1 522 2324
E-mail címe: adatkezeles@insportline.hu
Cégjegyzékszáma: 11-09-013810
Adószáma: 14328378-2-11

A tárhelyszolgáltató neve és elérhetősége
SEVEN SPORT s.r.o.
Székhelye: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Csehország
E-mail címe: insportline@insportline.cz
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszáma: +36 1 391 1400
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az INSPORTLINE általi adatkezelés vonatkozásában bármilyen kérdése, kérelme, illetve panasza lenne, azokat az  adatkezeles@insportline.hu e-mail címre elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 65. címre küldheti el.

Kérjük, a fentieken túl tekintse át az INSPORTLINE részletes adatkezelési szabályzatát ezen a linken ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  annak értekében, hogy adatkezelésünkről teljeskörű tájékoztatást kapjon.
Üdvözlettel:
Az INSPORTLINE csapata
 
Iratkozz fel és sosem maradsz le!
Akciós hírlevél