Bevezető > Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.insportline.hu, http://www.worker.hu, http://w-tec.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.insportline.hu/vasarlasi-informaciok és letölthető az alábbi linkről: https://www.insportline.hu/aszf 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.insportline.hu/adatvedelem

 

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Insportline Hungary Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2500 Esztergom, Kossuth Lajos 65.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: insportline@insportline.hu, ugyfelszolgalat@insportline.hu

Cégjegyzékszáma: 11-09-013810

Adószáma: 14328378-2-11

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 06 33 599 900

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-121583/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: SEVEN SPORT s.r.o.

Címe: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Csehország

E-mail címe: insportline@insportline.cz

Weboldala: www.insportline.cz

Telefon: +420 732 799 150

Az egyes üzletek elérhetőségei:

Budapest X. ker telefon: budapest-10-ker@insportline.hu +36 70 905 4728,

Esztergomi márkabolt: ugyfelszolgalat@insportline.hu Tel: 06 70 605 6521

 

 1. Alapvető rendelkezések:

  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2. A jelen Szabályzat 2017. június 06. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

  1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

  1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Regisztráció/vásárlás

  1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

  2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  1. Az inSPORTline, WORKER, W-Tec márkanevek

   1. Az inSPORTLine egy nemzetközi márka, mely több mint 15 éve kínál minőségi sportszereket, sportfelszereléseket otthonra valamint edzőtermekbe egyaránt. Termékeinket, azok dizájnját gondosan tervezzük, gyártjuk garantálva ezzel a legjobb minőséget valamint azonnali elérhetőséget. Üzleti hálózatunk jelenleg több mint 12 országban működik és folyamatosan bővül.
   1. Márkanevünk alatt több más szegmensben is kínálunk termékeket: WORKER - szabadidős termékek, korcsolyák, rollerek stb. W-Tec - motoros felszerelések, ruhák, bukósisakok

  1. Megvásárolható termékek

   1. Cégünk sportszerek, sportfelszerelések, étrend kiegészítők, fitnesstermi és otthoni kondigépek, kardiogépek, motoros kiegészítők forgalmazásával foglalkozik. Honlapunkon szinte csakis sporttal és fitness-el és motorozással kapcsolatos termékeket találhat. Minden forgalmazott termékről részletes információt kérhet ügyfélszolgálatunkon.

   1. A megjelenített termékeket on-line (elektronikus) vagy telefonos megrendeléssel lehet rendelni. Megrendelés esetén a termékeket házhoz szállítjuk (folyamatát lásd később), vagy személyesen átvehetők, kipróbálhatók az esztergomi vagy budapesti bemutatótermünkben, üzletünkben.

   1. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak

- Fitness termékek: sportfelszerelések, étrend kiegészítők, sportszerek - inSPORTline

- Szabadidő / Sportszerek: szabadidő kellékek, szórakoztató kellékek, játékok, egyéb sportszerek - WORKER

- Motoros kellékek: bukósisakok, motoros kiegészítők, motoros ruhák - W-Tec

  1. A termékekre vonatkozó megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját (lásd később). Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek bruttó ára mellett honlapunk feltünteti az áfa nélküli árat is, ez az információ csak tájékoztató jellegű.

  1. Termékek minőségi kategorizálása a honlapon

   1. Honlapunkon a termékeket két fő kategóriába soroljuk: S és H. Az S kategóriás termékek fitnesstermi, edzőtermi gépek, melyeket profi felhasználásra terveztek. Gyárilag napi 6-8 óra használatra készültek. Ezen termékekre 2 vagy 5 év garanciát vállalunk edzőterembe megjelölés szerint.

   1. A H kategóriás termékek otthoni használatra tervezett termékek. Napi max. 1 óra terhelhetőség. Az otthoni termékek edzőtermi felhasználása nem megengedett biztonsági okokból. Ez esetben a garancia automatikusan érvényét veszti. A H kategóriás termékek 3 alkategóriába sorolhatók: HA, HB, HC. Az A-B-C megjelölés a termékek minőségi kivitelezését jelöli, ahol az A a legjobb és a C a legalacsonyabb minőség. A C kategóriás termékek pulzusmérője, computer adatai, anyagkidolgozása nem pontos. A számítógép csak információs adatokat szolgáltat alacsony pontossággal.

  1. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

  1. Az árváltoztatás jogát cégünk fenntartja. A honlapunkon található kiegészítők kompatibilitása más, nem inSPORTline, WORKER termékekkel nem garantált.

  1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

  1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

  1. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

  1. Az áruházban való böngészés, keresés

   1. A webáruházunkban tetszés szerint nézelődhet, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet termékeinkkel, árainkkal; regisztráció nélkül tájékozódhat. Termékeinket kategóriák szerint soroltuk be. A különböző kategóriákat az áruház bal oldali részében lévő kategória menüből választhatja ki. Egy kategórián belül több alcsoportot találhat, melyek a könnyebb eligazodást szolgálják. Minden csoporthoz csakúgy mint az egyes termékekhez részletesebb leírás is tartozik. A termékek listája egyben az árlistánk is. Minden termék árát bruttó áron, azaz ÁFÁ-val együtt tüntetjük fel. Információ kedvéért feltüntettük az Áfa nélküli árat, viszont minden termékünket KIZÁRÓLAG csak bruttó áron értékesíthetünk belföldi kereskedelemben. A termék nevére vagy fotójára kattintva az adott termék leíró oldalára jut, ahol részletes leírás mellett képet is lát. Ha a képre kattint az egérrel, akkor az nagyítva is megjelenik. A nyitó oldalra bármikor visszajuthat a Honlap fülre kattintva, ami az oldalak felső részén középen található.

   1. A baloldali keresőmezőben gyorsíthatja meg bármely termék gyorsabb megtalálását honlapunkon. A mezőbe kell beírni a keresendő termék nevének vagy leírásának bármelyik szavát, vagy szórészletét. A gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon termékek megjelennek, amelyek nevében vagy leírásában a megadott szó vagy szórészlet szerepel.

 
 1. Rendelés menete

  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

  1. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

  1. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

  1. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „kosár ürítése” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „átszámolni” ikonra kattint Felhasználó.

  1. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

   1. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben, vagy bankkártyával a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben, vagy bankkártyával. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A megrendelés befejezése után a rendszerünk azonnal átirányítja a Felhasználót az online fizetési felületre, ahol a kért kártyaadatok megadása után a rendszer automatikusan levonja az áru ellenértékét a bankkártyáról.

   1. Szállítási információk:

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz (kivételt képeznek az extra futárdíjjal szállított termékek lásd. tovább). A számlát és a jótállási jegyet (ha jár a termékhez) a csomag tartalmazza.

Szállítási költség:

FUTÁRSZOLGÁLATTAL: 15.000, - HUF megrendelés felett bankkártyás, illetve átutalásos fizetés esetén a szállítás ingyenes az egész ország területére. (kivételt képeznek a termékadatlapban másként megjelölt termékek, az ingyenes szállítást részleteit lásd lejjebb), Készpénz utánvételes vásárlás esetén 390 - HUF kezelési költséget számítunk fel.

FUTÁRSZOLGÁLATTAL: 15.000, - HUF alatti megrendelés esetén a szállítás 1200,- Ft az egész ország területére. (kivételt képeznek a termékadatlapban másként megjelölt termékek) Készpénz utánvételes vásárlás esetén 390 - HUF kezelési költséget számítunk fel.

A webáruházban megrendelt árut üzleti szállítópartnereink (GLS, DPD, Royal) egyikével küldjük Önnek.

1. Futárszolgálat -A szállítás időpontjáról a megadott telefonszámra küldött sms-ben tájékoztatjuk. A szállítás munkanapokon 8-17 óra közt történik. A futár egyedül végzi a csomagok kiszállítását, ezért a 40kg-nál nehezebb termékek esetében minden esetben kérünk segítséget a vásárlóktól, hogy a megrendelt terméket a futár gépjárművéből kivegyék. Kiszállítási alapdíjaink földszinti első ajtóig történő szállításra vonatkoznak.

2. Személyes átvétel az üzletünkben (Budapesten: H-Szo 10-19h, V 10-17h, Esztergomban: H-P 9-17h)

Ingyenes. Fizetés készpénzben vagy előzetes banki átutalással. A termékeket a kiértesítés után egy hétig tesszük félre üzleteinkben, a rendelés ez után sztornózásra kerül.

3. Insportline kiszállítás (egyedi)

Minden esetben előzetes időpont, ár egyeztetés után történik.

 

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK és EXTRA FELÁR

INGYENES SZÁLLÍTÁS

A honlapunkon meghirdetett országos ingyenes kiszállítás, csak a futárszolgálatok által kiszállítható termékekre vonatkozik. Amennyiben a megrendelés jellege, vagy a rendelt termék típusa nem teszi lehetővé az ingyenes futárszolgálatos kiszállítást, cégünk a terméket saját gépjárművel szállítja ki a vevő felé.

SAJÁT SZÁLLÍTÁS ÉS ALAPDÍJAK

Minden kiszállítás, mely az inSPORTline saját gépjárműveivel történik saját szállításnak minősül. Ez olyan termékekre érvényes főleg, mely futárszolgálattal nem szállíthatóak méretük, vagy súlyuk miatt (kardiogépek, kondigépek, komplett edzőtermek berendezése). Saját kiszállítási alapdíjaink földszinti első ajtóig történő szállításra vonatkoznak.

Kiszállási díjaink saját gépjárművel: 5000 Ft alapdíj + 80 Ft/km (Esztergomtól számítva).

BUDAPESTI szállításaink egységes ára 5000 Ft - első ajtóig szállítva.

Termékeinket 1 fő szállítja, nagyobb vagy nehezebb árucikkek esetén a kirakodáshoz segítséget kérünk a vásárlótól.

300 ezer Ft feletti rendelés esetén a saját kiszállítás ingyenes az egész ország területén az első ajtóig.

EXTRA DÍJAK

A következő szolgáltatások extra szállítási igénynek minősülnek és egyedi felár számítása esetén tudjuk őket biztosítani. Minden esetben kérjük az igényt előre jelezni és egyeztetni az ügyfélszolgálattal.

emeletre, galériára való szállítás

szűk ajtókon, lépcsőkön, csigalépcsőn való szállítás

epületen belüli távolabbi szállítás

egy főnél több munkaerő igénylése

fizető parkoló igénybevétele

sürgős, gyorsított kiszállítás

munkaidőn kívüli, hétvégi szállítás

Amennyiben az előre egyeztetett kiszállítási feltételek nem egyeznek a valósággal, akkor a felmerülő extra költségek utólag kerülnek felszámításra.

Szállítási határidő

A szállítási határidő 2-6 munkanap, ha nincs feltüntetve másként. Abban az esetben ha valamely árucikkünket kiárusítottuk és jelen pillanatban nincs raktáron, erről Önt e-mailben vagy telefonon értesítjük. Némely termékünk akár 2-3 hónapon keresztül is a ÁTMENETILEG KIÁRUSÍTOTT státuszban maradhat, mivel a termék épp gyártásban, vagy beszállítás alatt van. Erről a honlapunk tájékoztat.

A kiszállítás után a vásárló köteles a kiszállított terméket a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni, s meggyőződni egy mérsékelten szakszerű szemrevételezéssel és próbával a termék technikai állapotáról, valamint szállítás teljességéről. Ezen kötelezettség elmulasztásából adódó károk, követelések vagy igények érvényesítése, különösen a készüléken (terméken) kívül eső kárigények megtérítésére vonatkozó követelések, törvény által nem előírt felelősségátvállalás ki van zárva.

Sikertelen kiszállítás

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vevőt terhelik. Az ingyenes kiszállítás a megadott árérték (15.000 Ft) felett csakis egyszeri kiszállítási költséget tartalmaz. Amennyiben a Vevő hibájából meghiúsul, a kiszállítás a nem lemondott megrendelések újraküldésének a költsége a Vevőt terheli. Ezen költség (a tényleges kiszállítási költség) a Vevő felé kiszámlázásra kerül. Újraküldés esetén ezek után a terméket csakis előreutalással áll módunkban küldeni. Amennyiben a csomagot hiányosan kapta meg, úgy telefonon vagy e-mailben értesítsen bennünket. Sérült csomagot ne vegye át! Ebben az esetben jelezze a futárnál, hogy a csomagot a sérülés miatt nem veszi át.

Szerelés, összeszerelés, otthoni összeállítás

Cégünk jelenleg üzleti és szervizhálózata felépítésén dolgozik. Összeszerelési feltételeinkről kérjük érdeklődjön telefonszámainkon vagy emailben.

  1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

  1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

  1. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés küldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

  1. A rendelését csakis akkor tudja elküldeni, amennyiben elfogadta a jelen ÁSZF-et. Az ehhez tartózó checkboxot a MEGRENDELÉS KÜLDÉSE feliratú gomb mellett találja, melyet az átolvasás után egy pipa behelyezésével tudja elfogadni. A MEGRENDELÉS KÜLDÉSE feliratú gomb megnyomásával a rendelést postázza. Figyelem!! A rendelés elfogadása után a böngészőjén egy feliratnak kell megjelennie A RENDELÉSÉT ELFOGADTUK címmel. Ha ezt nem látja valószínűleg a rendelése nem lett befejezve. Ellenőrizze a megadott email címén a leveleit néhány perc múlva, nem érkezett e igazolás. Amennyiben nem, ismételje meg a rendelést vagy hívja ügyfélszolgálatunkat. A megrendelést követően automatikus igazolást kap email címére.

  1. FIGYELEM! Az ÁSZF elfogadásával, valamint a rendelés elküldésével a vásárló fizetési kötelezettséggel járó megrendelést ad le. Ez a vásárló által megtett lépés szerződési nyilatkozat megtételét jelenti a vásárló részéről, mely az inSPORTline Hungary kft javára fizetési kötelezettséget von maga után.

  1. A megrendelés küldése regisztráció nélkül is lehetséges. Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül. Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

  1. Kuponok. A kuponokat a pénztárban kell érvényesíteni. A rendszer a kupon értékét leszámolja a rendelés összegéből. A kuponokat nem lehet használt, másodosztályú termékekre érvényesíteni, valamint nagykeres vásárlóink számára nem beszámíthatóak.

  1. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

  1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés teljesítéséről.

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

  1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

  1. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-6 munkanapon belül. Nagyobb összegű, mennyiségű megrendelés esetén kérjük hívja központi számunkat további információért (szállítás, árukészlet ellenőrzése).

  1. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

  1. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

  1. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

  1. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

  1. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  1. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 1. Elállás joga

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

  1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  1. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  1. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

  1. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

  1. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  1. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

  7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

  10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

  11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

  12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

  1. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

  1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  1. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

  1. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

  1. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

  1. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

  1. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

  1. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

  1. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  1. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

  1. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

  1. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

  1. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

  1. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

  1. Elállási jog gyakorlásának a menete:

   1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

   1. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

   1. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Olyan termékek esetében, melyek kipróbálásakor, első használatakor a termék természetes módon sérülhet (pl. motoros ruházat, bukósisakok, rollerek, kerékpárok, görkorcsolyák, gördeszkák és egyéb kerekes járművek, sportszerek, ruházat stb) kérjük a próbát lehetőleg otthoni környezetben tegyék meg! Ezeknél a termékeknél törekedni kell arra, hogy a termékeken a kipróbálás során ne keletkezzenek vagy a lehető legkevesebb használati jegy keletkezzen. A feltétlenül szükséges kipróbáláson felül keletkezett használati jegyekért a vásárló felelőséggel tartozik, melyet elállás esetén a visszautalandó termékárból kompenzálunk.

   1. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

   1. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

     

 1. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

  1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  1. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  1. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

  1. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  1. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  1. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

  1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

  1. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

  1. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

  1. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  1. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

  1. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

  1. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 1. inSPORTline jótállás-garancia
  Az inSPORTline által forgalmazott tartós fogyasztási cikknek minősülő termékekre cégünk a kötelező jótállás felett plusz 1 év szerződéses (vállalt) garanciát biztosít (pontosítást lásd. tovább) - továbbiakban 2 éves garanciaként jelölve . Az 10 éves hosszabbított garancia címszóval jelölt termékekre cégünk az 1 év kötelező jótállás felett plusz 9 év szerződéses (vállalt) garanciát biztosít a továbbiakban található garanciális pontosítás alapján - továbbiakban 10 éves hosszabbított garanciaként jelölve. Az egyéb nem tartós fogyasztási cikknek minősülő termékeinkre cégünk 1 év garanciát vállal az ide tartozó törvények szerint. A továbbiakban a Szerződéses garanciát a + 1,2,3,4..9 jelzéssel is jelölhetjük.

Egyes termékekre vonatkozó szerződéses (vállalt) garanciális pontosítás
Cégünk a vállalt garancia keretén belül további extra garanciát biztosít a termékeire.

 • Az elektromos termékek (futópadok, szobakerékpárok, elliptikus trénerek, vibrációs trénerek, evezőpadok, kardiotrénerek, taposók, fitnesskerékpárok stb) vázszerkezetére amennyiben ez a HOSSZABBÍTOTT GARANCIA címszóval jelölve lett 1 év kötelező + 9 év szerződéses garancia érvényes, ellenkező esetben 1+1 év garancia érvényes. A termékek elektromos részeire a kötelező garancia felett +1 év szerződéses garanciát vállalunk. A 1+1 éves garancia azon termékekre érvényes, melyek garanciajegyében ez fel van tüntetve.

 • A trambulinok vázszerkezetére a feltüntetett modelleknél 1+4 év garancia érvényes (a többi esetben 1+1 év), ugrófelületre 1+1 év (mechanikus sérülés esetén a garancia érvényét veszti) a trambulin többi részére 1 év. A trambulinok rugótakarói, védőhálói kopó részek, ezért ezekre a garanciát csakis gyártási hibára áll módunkban vállalni.

 

Szerződéses jótállás(garancia) feltétele
A garancialevelet (jótállási jegyet) vagy a vásárlást igazoló egyéb dokumentumot a vásárlás vagy a szállítás időpontjáról a garanciális ügyintézés folyamata elején vagy az igény bejelentése esetén be kell mutatni.

 1. A szerződéses garancia alá tartozó időtartamban az inSPORTline a garanciális javításért, alkatrészekért költséget nem számít fel. A garanciális javítás INGYENES, csak kiszállási díj merül fel.

 2. A szerződéses garancia alatti időszakban a bejelentett hibás termékekhez való kiszállás esetán cégünk kiszállási díjat számol fel. A kiszállási díj mértéke BUDAPEST egész területére 5000 Ft/cím. Vidéki kiszállás esetén ez 5000Ft+ 80Ft/km. A terméket helyben javítjuk. Amennyiben ez nem lehetséges a hibás eszközt kollégáink behozzák szervizünkbe. Ez esetben további díjat nem számolunk fel. A visszaszállítás ingyenes.

 3. A termékek Önerőből való javítása csakis a vevőszolgálat vagy szervizközponttunkkal való megbeszélés alapján lehetséges. Ebben az esetben természetesen a garanciajog nem szűnik meg.

 4. Amennyiben a terméket a tisztelt vásárló nem rendeltetésszerűen használja, tehát otthoni gépet edzőteremben, vagy közüzemi használatban, a termék garanciális javításának a lehetősége elveszik.

 5. Jelentéktelen hiba miatt garanciális kötelezettséget nem vállalunk.

Az ezeken túlmenő vagy egyéb igények érvényesítése, különösen amelyek a készüléken kívül eső kárigények megtérítésére vonatkoznak, továbbá a törvény által nem előírt felelősségvállalás ki van zárva. A kijavított részek a mi tulajdonunkba tartoznak.

 

Mire nem terjed ki a szerződéses garancia?

A garancia nem terjed ki az elemekre, teleszkópokra és az olyan törékeny-szakadékony-kopó részekre, mint pl. az üveg, műanyag, bőr, kárpit, kötélzet, kerekek, további kopó alkatrészek. A garanciakötelezettség nem áll fenn az olyan csekély jelentőségű minőség és szerkezeti eltérések esetén, melyek a sporteszköz értéke és használhatósága szempontjából jelentéktelenek

 

A jótállás érvényét veszti továbbá az alábbi esetekben:

 • Szakszerűtlen összeszerelés

 • Teremben üzemeltett otthoni berendezések esetén!

 • A meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, baleset, túlterhelés, feszültségingadozás okozta.

 • A meghibásodást súlykorláton felüli felhasználó túlterhelése okozta

 • Kezelési Útmutató be nem tartása illetve szükséges karbantartás (kenés) elmulasztása

 • Nem megfelelő karbantartó anyag használata

 • Szakszerűtlen tárolás, elemi kár, külső mechanikai és vegyi hatások esetén

 

A szerződéses garanciális vitát eldöntő vizsgálat díjköteles, melynek költsége a fogyasztót terheli.

 

 1. Szervizelés, összeszerelés valamint garancián túli szerviz

  1. Szervizeléssel kapcsolatos kérdések miatt kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben szervizigényt jelentett be, várja meg kollégáink jelentkezését - normál esetben ez 1-3 nap.

  1. A szerelést sosem végzi el Önnek a futárcég munkatársa. A szervizelés vagy szerelés időpontját mindig a központtal kell egyeztetni, ahol közös megegyezés alapján választjuk ki az Önnek megfelelő időt.

  1. A termék összeszerelését vagy javítását mindig csak EGY kiküldött technikus végzi, így a vásárlónak biztosítania kell a szerelésre megfelelő helyet, a vásárolt terméket elhelyezni a megfelelő helyre vagy segítséget biztosítani a termék áthelyezéséhez. A termékre vonatkozó garancia a termék adatlapján található. A garancián túli szervizt cégünk végzi, valamint biztosítja az alkatrészeket.

 • Ingyenes szervizelés - amennyiben a termékre vonatkozik garancia, a terméket ingyenesen szereljük. Részletek ezzel kapcsolatban a feljebb t találhatóak.

 • Fizetett szervizelés - a fizetett szervizelés esetében a megrendelő állja a szervizelés teljes költségét. Ezt a költséget a szervizelés megkezdése előtt jelzik a megrendelő felé. A szervizelés csakis a megrendelő jóváhagyásával kezdődik el.

 • Szerviz az otthonában - meghibásodás esetén némely terméket a szervizes kollégák a helyszínen javítanak.

 • Szervizelés a központunkban - helyszínen nem javítható termékeket csakis a központunkban van lehetőségünk javítani. A beszállítás költségét, amennyiben a termé nem felel meg bizonyos feltételeknek, mindig a vásárló fizeti.

 • Garancián túli szerviz - a garancia lejárta után sem feledkezünk meg termékeinkről. Garancián túli szervizelést a központunkban vállalunk előzetes megegyezés alapján.

 

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

  1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

  1. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

  1. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

  1. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

  1. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

  1. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

  1. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

  1. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  1. A SZAVATOSSÁGI probléma esetén kérjük tartsa be a következő sorrendet :

  1. Jelezze cégünk felé a probléma felmerülését lehetőleg az online adatlap kitöltésével, esetleg emailben. A problémát kérjük röviden leírni.

  1. Csatolja a vásárlást igazoló nyugta, vagy számla másolatát.

  1. Abban az esetben amennyiben a termék nem igényel javítást, a probléma nem szavatossági vagy jótállási vonzatú a javítás, visszaszállítás költségét visszaterheljük.

 1. Vegyes Rendelkezések

  1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  1. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 1. Panaszkezelés rendje

  1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, levél útján, vagy a következő űrlapon keresztül megteheti: BEJELENTÉS

  1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

  1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  1. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

  1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  1. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  1. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. Szerzői jogok

  1. Miután a insportline.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Insportline.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  1. A Insportline.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  1. Tilos a Insportline.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Insportline.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  1. A Insportline.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

  1. Az információk tulajdonjoga: Kijelentjük, hogy az inSPORTline Hungary kft, valamint a SEVEN SPORT s.r.o. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.insportline.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

 

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója valamint az inSPORTline adatkezelési szabályzata elérhető a következő oldalon: https://www.insportline.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

 1. Hűségkedvezmény rendszer

Az inSPORTline hűségkedvezmény programjával minden nálunk vásárló látogató lehetőséget kap kedvezményhez jutni termékeinre égész 10%-ig.

 1. A hűségkedvezmény mértéke

a www.insportline.hu, www.worker.hu és www.worker-moto.hu webáruházakban történt múltbeli vásárlások teljes össszegétől függ.

 1. A teljes összegbe ezen vásárlások számítódnak bele:

  • 2011.01.01 után történt vásárlások

  • megrendelések, melyek egy bejelentkezési név alatt lettek leadva. (Több emailcímről - bejelentkezésről leadott rendelések összevonására nincs lehetőség.)

  • megrendelések, melyek ismerősök, rokonok részére készülnek, csak egy bejelentkezési név alatt készülhetnek (a szállítási cím minden rendelésnél változtatható)

  • csak végleges és kifizetett rendelésekre érvényes

 1. A teljes költésbe nem beszámítódó dolgok:

  • stornózott, nem befejezett, nem kifizetett megrendelések, vagy elállás, esetleg visszaküldött termék

  • üzleteinkben vásárolt termékek

  • viszonteladóknál vásárolt termékek

 1. A hűségkedvezmény hozzászámítódik az akciós árakhoz, valamint a kiárusításban feltüntetett árakhoz.

 1. A hűségkedvezmény regisztrált és bejelentkezett vásárlók vásárlásánál a kosárbadobás után jelenik meg - a megrendelés teljes összege csökken a hűségkedvezmény mértékével. A kedvezményre bejelentkezhet: itt.

 1. A hűségkedvezmény elévülési ideje 1év. A rendszerünk a hűségkedvezményeket mindig 12 hónapra visszamenőleg figyeli. Az utolsó 12 hónapba történő vásárlások után járó kedvezmény kumulált mennyisége max 10%.

Hűségprogram kedvezmény felépítése:

Alsó határ

Felső határ

Kedvezmény

6.000

14.999

1,00%

15.000

34.999

2,00%

35.000

49.999

3,00%

50.000

99.999

4,00%

100.000

249.999

5,00%

250.000

499.999

6,00%

500.000

699.999

7,00%

700.000

899.999

8,00%

900.000

1.199.999

9,00%

1.200.000

»

10,00%

 

Megjegyzés : A webáruház üzemeltetője fenntartja a jogát a hűségprogram feltételeinek mindenkori változtatására.

Kedvezmény kuponok

Amennyiben szeretne kedvezményesen vásárolni alkalmi vásárlással, kövesse cégünket a facebook-on. Rendszeresen adunk ki kedvezményre jogosító kódokat, melyeket a vásárlásnál lehet megadni, s a megadott kód a jelzett összeggel, vagy százalékkal csökkenti a vásárlás értékét! Érdemes követni minket! Lájkolj a kedvezményekért!
https://www.facebook.com/inSPORTline.hu

 

 Esztergom, 2017. június 01.

Az ÁSZF teljes pdf változata letölthető a következő linken: Általános Szerződési Feltételek